Normkritik i børnehøjde

I denne workshop vil vi give en kort introduktion til normkritisk praksis på børne- og ungeområdet. Vi vil se på, hvordan bl.a. normer omkring køn, seksualitet og minoritetspositioner kan have en negativ kategoriserende effekt på det pædagogiske arbejde – også set i relation til nogle af tidens populære pædagogiske begreber som anerkendelse og inklusion. Der vil blive mulighed for at arbejde med redskaber til at blive mere kritisk på ens egne normer via cases og diskussioner. Deltagere: Jacob Graack, Adjunkt v. Pædagoguddannelsen, UCC Campus Carlsberg + Lisa Rasmussen, Adjunkt v. Pædagoguddannelsen, UCC Nord. Sprog: Dansk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus