Forenet i mangfoldighed

“Forenet i mangfoldighed”
Favner EU’s motto alle regnbuens farver?

Vi dykker ned bag facaden hos miljøet i Sønderborg, hvor filmen portrætterer Olivia Jørgensen, der er transkvinde og bor i byen. Filmen laver enkelte nedslag under etableringen af den første forening i Sønderjylland for hele spektret i regnbuens farver – og den tryktester holdningerne hos både politikere og eksperter. Der bliver diskuteret rettigheder og ligestilling alt imens den nystartede gruppe bliver udsat for flere tilfælde af hate crimes.

Filmen “Forenet i mangfoldighed – favner EU’s motto alle regnbuens farver?” handler om LGBTQ-miljøet i Sønderborg, i Danmark og med afstikkere ud til andre EU-lande.

Medvirkende:
Kira Marie Peter-Hansen, SF, MEP, Europa-Parlametet
Anders Vistisen, DF, MEP, Europa-Parlametet
Olivia Jørgensen, Transkvinde
John Brandt, Forperson, LGBTQ+ Sønderborg
Sissel Vinther, Initiativtager, LGBTQ+ Sønderborg
Julie Rokkjær Birch, Direktør, Museet KØN

Produktion: Winther Media.