Den globale kamp for LGBTI-rettigheder- Aktivister fortæller deres historier

I over 70 lande er det kriminelt at være LGBT+. Vi ser dog markante fremskridt mange steder takket være et stærkt civilsamfund, der kæmper en utrættelig kamp. I debatten ser vi nærmere på, hvilke metoder civilsamfundene bruger. Hvad virker forskellige steder i verden? Og hvordan opleves fremskridtene af de LGBT+ personer det handler om? Sprog: Engelsk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen