Forside Debat Fremtidens Europa – LGBT+ diskrimination i EU

Fremtidens Europa – LGBT+ diskrimination i EU

Fremtidens Europa – LGBT+ diskrimination i EU, er et webinar hvor vært Allan Føns har inviteret gæster i studiet, for at belyse og diskutere LGBT+ vilkår og rettigheder i EU. Udgangspunkter er at danskerne har besvarer 9 spørgsmål om LGBT+ rettigheder i EU. 3 af disse omhandlede specifikt LGBT+ diskrimination i EU:

De 3 spørgsmål:

  • Skal medlemslandene selv afgøre om diskrimination pga. seksuel orientering, kønsidentitet eller kønsudtryk, er ulovlig?
  • Er det EU’s pligt at sikre ligebehandling af enhver borger i alle medlemslande – også LGBT+ personer?
  • Skal EU beskytte personer mod fx hadforbrydelser, ved at medlemslandene pålægges at gennemføre efterforskning, der kan føre til straf af de ansvarlige?