Mangfoldighed eller tolerance

14:15 – 14:45
MANGFOLDIGHED ELLER TOLERANCE?
Normstormerne vil tematisere forskellene på mangfoldighed
og tolerance i denne debat, hvor vi vil tale om repræsentation af LGBTIQA+ personer i populærkultur og ud fra vores erfaringer med normkritisk undervisning i 7.-10. klasser. Hvordan bliver LGBTIQA+ personer portrætteret i film, serier og andre medier? Hvordan undervises der i skolerne om LGBTIQA+? Har vi gang i mangfoldiggørelse eller tolerancekultur og hvad er de forskellige effekter af disse? Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen