LGBTQIA-inkluderende universitetsmiljøer

Universiteter er anstalter for læring og socialisering; de udgør en stor
del af deres studerendes liv og er centrale for opbygningen af deres
identiteter. Universiteter må derfor skabe sikre omgivelser for unge
LGBTQIA-personer i Danmark. Fra det første reklamemateriale, gennem
rusugen og til den daglige undervisning og studenterlivet – igennem det
hele løber spørgsmål omkring seksualitet og kønsidentitet, og at tage
stilling til disse spørgsmål er for mange LGBTQIA-personer altafgørende
for deres personlige velbefindende og succes som studerende. Med
denne debat vil vi problematisere universitetsmiljøerne som (hetero)
seksuelle rum og diskutere, hvordan vi gør disse rum mere LGBTQIAinkluderende.
Sprog: Engelsk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen