LGBT+ seniorer og plejepersonale

Italesættelsen af køn og seksualitet har ændret sig markant siden de nu
70+ årige var unge og måtte skjule sig. Nogle har været åbne, men går
ind i skabet igen. Er plejen indrettet på, at ikke alle er heteroseksuelle og
mænd eller kvinder? Hvis man ikke kender til de forhold, som gælder for
LGBT+ seniorer, så er det vanskeligt at give den rette opmærksomhed og
pleje. Hør hvordan seniorerne vil kunne trives. Sprog: Dansk.
Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen