Køn, ligestilling og normkritik i velfærdsuddannelserne

På pædagoguddannelsen har man siden 2014 undervist 1. semester studerende på et 6-ugers modul under beskrivelsen; ’Køn, seksualitet og mangfoldighed’. Modulet berører en lang række temaer knyttet til det professionelle arbejde som pædagog – herunder kønsidentitet, kønnede og kønsopdelte aktiviteter, kønsroller, indretning, sprog, seksualitet og seksuel udvikling blandt forskellige aldersgrupper og pædagogiske områder. Vi ser på forståelser af normalitet og afvigelse, normkritisk pædagogik, intersektionelle perspektiver, heteronormativitet, familieformer, ligestilling m.m. Sprog: Dansk. Sted: Debatteltet på Regnbuepladsen.