Copenhagen Pride 2016

Forside Debat Copenhagen Pride 2016

Copenhagen Pride 2016 Debat: Har Danmark tabt føretrøjen på LGBT området

Regeringen er netop nu i gang med at formulere Danmarks nye udviklingspolitiske strategi men der er også behov for forbedringer af seksuelle minoriteters rettigheder i Danmark. Vi inviterer prominente politikere fra begge sider af det politiske spektrum til at diskutere og forholde sig til, hvilken rolle og hvilket ansvar Danmark skal påtage sig for at sikre LGBT-personers seksuelle rettigheder på nationalt og internationalt plan. På Engelsk. Arrangeret af Copenhagen Pride og Sex & Samfund.Association. MH520

MH1448 Copenhagen Pride 2016 Debat Spørg den kristne højrefløj

Debatten om religion, fundamentalisme og seksualitet går højt, men gør dialogen også? Kan og skal LGBT-personer overhovedet prøve at forstå religiøse kritikere - og omvendt? Vi gør forsøget og inviterer til dialogmøde om tro, seksualitet og rettigheder. Panelet vil være repræsentanter fra kristne miljøer med aktiv modstand mod LGBT-praksis og -rettigheder, og der vil være god plads til spørgsmål fra publikum. Samtalen styres af kommunikationsrådgiver Andreas Gylling Æbelø, som i foråret startede en debat om emnet med en kronik om sin egen opvækst i kristne miljøer, hvor han bl.a. blev forsøgt helbredt for sin homoseksualitet. Arrangeret af Copenhagen Pride. MH448

Copenhagen Pride 2016 Debat: ACE-miljøet og LGBT-miljøet

Paneldebat: Hvor er vi forskellige/fælles om noget? Aseksuelle møder ligesom LGBT’er fordomme pga. deres seksualitet, men hvordan er disse fordomme overlappende med og forskellige fra de fordomme, som andre LGTB’er møder? Det spørgsmål er udgangspunktet for denne debat, hvor det også vil blive diskuteret, hvad der ligger til grund for disse fordomme. Arrangere af Copenhagen Pride og Foreningen af Aseksuelle i Danmark. MH1529

Copenhagen Pride 2016 Debat: Cis eller ikke-cis på film og teater

Kan cis-kønnede spille ikke-cis-kønnede? Kan en homo spille hetero? I kølvandet på debatten efter “The Danish Girl” spørger vi relevante stakeholders om deres syn på repræsentation i film- og scenekunst. I panelet sidder Laura Mølgaard Tams (Blogger på Killjoy.dk), Skuespilchef på Det Kongelige Teater Morten Kirkskov, Skuespiller Peter Plaugborg samt en repræsentant fra MIX Filmfestival. Arrangeret af Copenhagen Pride. MH1528

Copenhagen Pride 2016 Debat: “PrEP” – Fordele og ulemper (Tegnsprogstolket)

PrEP er en form for forebyggelse af hiv, som i disse år er på vej til Europa. PrEP er antiretroviral medicin – altså hiv-medicin - som anvendes forebyggende. Det er en ny forebyggelsesmetode for hiv-negative personer med høj risiko for at blive smittet. AIDS-Fondet arbejder på at gøre PrEP tilgængeligt for dem, som er i størst risiko for at få hiv. Vil du høre mere om, hvad PrEP er, så kom forbi til oplæg og diskussion. Oplægsholder: Francois Pichon, AIDS-Fondet. Arrangeret af Copenhagen Pride og AIDS-Fondet. MH1527

Copenhagen Pride 2016 – Forældre til LGBTQ personer (debat)

Et panel af forældre til LGBTQ-personer vil tale om hvordan det kan være at være forældre til LGBTQ-børn. Medvirkende: Søren Munch, Tina Balsig, Tina Roneklindt m.fl. Moderator: Forfatter og journalist Gretelise Holm. Arrangeret af Copenhagen Pride.

Copenhagen Pride 2016 – Mød Farah Adbi (debat)

Gå ikke glip af denne fantastiske og livsbekræftende beretning. Farah Abdi er en somalisk transkønnet, muslimsk flygtning, som nu bor på Malta hvor hun kom til med båd fra Libyen i 2012. I dag er Abdi forfatter, blogger, flygtningeaktivist, fredsprismodtager og modtager af Dronning Elizabeth’s pris for unge ledere. Farah Abdi er inviteret til København for at fortælle sin historie, inspirere og minde os om at man aldrig må give op. På engelsk. Arrangeret af Copenhagen Pride.

Copenhagen Pride 2016 – LGBTQ Sundhedspolitik (debat)

I år blev en ny rapport om LGBT-sundhed i København publiceret. Hvilke konklusioner drog rapporten? Og hvilke politiske tiltag er der sket i dens kølvand? Vi sætter Knud Juel fra Institut for Folkesundhed stævne e erfulgt af en debat mellem Sundhedsborgmester Ninna omsen og medlem af borgerrepræsentationen Tommy Petersen, hvor vi beder om svar på, hvordan kommunen bruger rapporten fremadrettet i forhold til medarbejdere og borgere. Arrangeret af Copenhagen Pride.

Copenhagen Pride 2016 Debat – Den globale kamp for LGBT rettigheder

Daglige overgreb, hadforbrydelser og drab på homo-, biseksuelle og transpersoner er en realitet i mange lande verden over, og på globalt plan er LGBT-rettigheder stadig et af de mest kontroversielle politiske emner. Vi ønsker derfor at sætte fokus på de magtkampe, der udspiller sig, når LGBT-rettigheder er på den globale dagsorden, samt belyse hvad civilsamfundet kan gøre i kampen mod religiøse og højrekon- servative kræ ers undertrykkelse af seksuelle minoriteter og deres rettigheder. På engelsk. Arrangeret af Copenhagen Pride og Sex & Samfund.

Copenhagen Pride 2016 Debat – Normkritik i folkeskolen

Hvorfor er der ikke mere fokus på diskrimination grundet...

Copenhagen Pride 2016 Debat – LGBT Danmarks internationale arbejde

At være LGBT-person er mange steder i verden ofte forbundet med skam, frygt for at blive outet og deraf følgende repressalier. Skammen og frygten fører til selv-stigmatisering, fortielse og social isolation, som kan udvikle sig til mere alvorlige psykologiske problemer som depression og minoritets-stress. LGBT Danmarks internationale arbejde fokuserer på at reducere denne selv-stigmatisering og minoritets-stress, samt at opbygge selvværd blandt LGBT+ personer ved brug af LILO metoden (Looking In, Looking Out). Susanne Branner Jespersen, international projektkoordinator i LGBT Danmark, fortæller om LILO metoden og LGBT Danmarks arbejde i Tanzania, Uganda og Tunesien. Arrangeret af Copenhagen Pride og LGBT Danmark. MH1526

Copenhagen Pride 2016 Debat:Tænk før du taler

Ord som “homo”, “bøsserøv” og “svans” bruges i alt for høj grad som skældsord både online og i det virkelige liv. Partiet Alternativet vil i en samtale med en præst, en sprogforsker, en kønsforsker, et folketingsmedlem, et medlem af Sabaah og en professionel fodboldspiller forsøge at finde ud af, hvorfor disse nedsættende udtryk bruges så meget og så tankeløst. Er det bevidst diskrimination eller ubetænksom brug af ord, der er ved at blive en del af normalt sprogbrug? Arrangeret af Alternativet. MH1450