Copenhagen Pride 2016 Debat – LGBT Danmarks internationale arbejde

At være LGBT-person er mange steder i verden ofte forbundet med skam, frygt for at blive outet og deraf følgende repressalier. Skammen og frygten fører til selv-stigmatisering, fortielse og social isolation, som kan udvikle sig til mere alvorlige psykologiske problemer som depression og minoritets-stress. LGBT Danmarks internationale arbejde fokuserer på at reducere denne selv-stigmatisering og minoritets-stress, samt at opbygge selvværd blandt LGBT+ personer ved brug af LILO metoden (Looking In, Looking Out). Susanne Branner Jespersen, international projektkoordinator i LGBT Danmark, fortæller om LILO metoden og LGBT Danmarks arbejde i Tanzania, Uganda og Tunesien.
Arrangeret af Copenhagen Pride og LGBT Danmark.
MH1526