Copenhagen Pride 2018 – LGBTQIA og normkritik på arbejdspladsen

Mange LGBTQIA-personer oplever, at deres seksuelle observans
og kønsidentitet enten bliver fremhævet som ’best practice’ for
HR- eller CSR- strategier, eller gjort usynlig med chikane til følge i
en ofte maskulin arbejdskultur. Det forhold gør LGBTQIA-området
til en balancegang på en knivsæg for mange organisationer, og
mange ledere vælger derfor at feje det ind under tæppet. Mange
LGBTQIA-personer føler, som konsekvens heraf, ikke, at de kan
være åbne på deres arbejdsplads og må af samme årsag bære
på den ekstra arbejdsbyrde, det er, hele tiden at genforhandle
professionelle relationer. Med debatten ønsker vi at sætte fokus
på arbejdspladsernes, herunder arbejdsgiveres og lederes, ansvar
for at sikre et åbent, mangfoldigt og inkluderende arbejdsmiljø.
Men hvordan gør man det, og hvordan gør man det bedst? Skal
virksomhederne indarbejde et LGBTQIA-fokus i deres personalepolitik?
Bør de lave mangfoldigheds- og inklusionsinitiativer for/med LGBTQIA?
Og hvordan kan det i fald gøres på en respektfuld måde, som ikke
resulterer i pinkwashing eller tvungen outing? Sprog: Dansk.
Sted: Hovedkassen, Københavns Rådhus