Debatteltet (22) – Livskvalitet i behandlingen af HIV

Torsdag den 17/7-2017 – 18:30 – 19:15
Livskvalitet i behandlingen Af hiv Fremskridt i hiv-behandlingen har på 20 år rykket perspektivet fra et spørgsmål om overlevelse til et spørgsmål om at leve godt med en kronisk sygdom. Vi skal derfor tænke sundhed i et bredere perspektiv og inddrage flere aspekter af livskvalitet. Hvordan kan vi sætte livskvalitet på en formel i sundhedsvæsenet, som sikrer en god ensartet kvalitet i behandling med fokus på lighed i sundhed men som også giver plads til en mere helhedsorienteret tilgang hos den enkelte patient?
Debatten er på dansk.

Deltagere:
Deltagere fra Skejby Sygehus (Aarhus)
Patientforeningen Hiv-Danmark m.fl.

Debatteltet, Regnbuepladsen, 1550 København V