Copenhagen Pride Debat – Retten til asyl for LGBT-flygtninge

FNs flygtningekonvention siger, at mennesker har ret til beskyttelse, hvis de risikerer forfølgelse på baggrund af deres seksualitet eller køn. I realiteten er det dog oftest svært at opnå asyl, og vi drøfter derfor, hvad der kan gøres for i højere grad at få anerkendt forfølgelse af LGBT-personer som en valid årsag til at give international beskyttelse.
Sprog: Engelsk.