Copenhagen Pride Debat – Politiet og hadforbrydelser

Hadforbrydelser er en særlig form for kriminalitet. Med udgangspunkt i de regler, der er for politiets arbejde med hadforbrydelser samt den manglende standardisering af regler på tværs af politikredse, debatteres udfordringer og mulige løsningsmodeller.
Sprog: Dansk.