Copenhagen Pride Debat – Inkluderende introprogrammer på universiteter

I panelet sidder både studerende og personale fra en række danske universiteter, og sammen vil de debattere, hvordan man kan gøre både introprogrammerne og studiemiljøet mere inkluderende. Introprogrammet har stor indflydelse på hvordan resten af studietiden bliver, så hvordan sikrer vi, at alle studerende får en tryg og inkluderende v elkomst? Sprog: Engelsk.