Copenhagen Pride Debat – Inkluderende ældrepleje for LGBTI+ personer

Ældre LGBTI+ personer har ofte særlige udfordringer og behov, men plejepersonalet er ofte ikke uddannet til at imødekomme disse. Hvilken rolle har uddannelsesinstitutionerne, de sundhedsfaglige, regionerne, kommunerne og politikerne i at sikre LGBTI+ venlig ældrepleje? Sprog: Engelsk.